Nominacja w kategorii Piosenka Poetycka i Literacka. 
Rozdanie nagród 22 marca 2024!